Dønhaug Gjestegard

donhaug.com

OVERNATTING

 

GAMLAHUSET :

 

Det eldste gardshuset frå 1900 er rehabilitert, der me har teke vare på huset sitt særpreg. Her er det 6 doble soverom, i tillegg kan det setjast inn ekstra senger på tre av romma.

Felles stort kjøkken, stove og to bad. Eignar seg godt for familiar som ferierer i lag.

Gjestene steller seg sjølve.

For fleire bilder sjå album (trykk link) 

 Leige av heile huset (12 sengeplasser++): 6 doble soverom

Døgnleige (ukedagar)
1-4 personerkr 2 000
5 personarkr 2 100
6 personarkr 2 200
7 personarkr 2 300
8 personarkr 2 400
9 personarkr 2 500
10 personarkr 2 600
11 personarkr 2 700
12 personarkr 2 800

 

I tillegg kjem leige av sengtøy og handdukar kr 100 for opphaldet (pr person).

Weekendleige (2 døgn)
1-4 personerkr 5 000
5 personarkr 5 200
6 personarkr 5 400
7 personarkr 5 600
8 personarkr 5 800
9 personarkr 6 000
10 personarkr 6 200
11 personarkr 6 400
12 personarkr 6 600

 

I tillegg kjem leige av sengtøy og handdukar kr 100 for opphaldet (pr person).

 

Ved leige 2 døgn eller meir blir prisen rabattert (ukedag søndag-fredag):

Vekes leige (7 døgn)
1-4 personerkr 10 000
5 personarkr 10 700
6 personarkr 11 400
7 personarkr 12 100
8 personarkr 12 800
9 personarkr 13 500
10 personarkr 14 200
11 personarkr 14 900
12 personarkr 15 600

 

I tillegg kjem leige av sengtøy og handdukar kr 100 for opphaldet (pr person).

 

PS! Ekstra senger er tilgjengelig ved behov og kan plasserast på 3 av romma

PS! Gratis trådlaust internett er tilgjengelig ved leige av rom.

Ta kontakt for bestilling av overnatting.

  

 

   KÅRHUSET:

Det er også mulig å leiga det opprinnelige kårhuset på garden. Huset er fra begynnelsen av 1900 men i dei siste 30 åra er det foretatt modernisering av kjøkken, bad og elektrisk anlegg. Huset held for øvrig ein lågare standard enn “gamlahuset”.

Trykk bilde eller infoside vedr Kårhuset